Regulamin Bonów Podarunkowych sklepu internetowego www.happycoco.pl

§ 1.Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady stosowania bonów podarunkowych w sklepie internetowym www.happycoco.pl

2. Wydawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Happy Coco Iwona Pszonak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6792691140, REGON 386130195

3. Bon podarunkowy – kupon w formie kodu wygenerowanego przez sklep www.happycoco.pl w formie elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.happycoco.pl

4. Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Bon podarunkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

5. Użytkownik – nabywca lub posiadacz Bonu Podarunkowego.

6. Kod – unikalny numer wygenerowany przez sklep www.happycoco.pl przypisany każdemu Bonowi podarunkowemu niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości karty podarunkowej.

7. Produkty – przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.happycoco.pl

 

§ 2. Informacje ogólne

1. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu Podarunkowego oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy  Bonu podarunkowego za produkty nabywane przez użytkownika.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu podarunkowego. Zapłata za Bon podarunkowy może nastąpić przez szybki przelew PayU, BLIK lub przelew tradycyjny.

3. Bon podarunkowy może być wykorzystana jednorazowo wyłącznie do nabywania produktów w sklepie internetowym www.happycoco.pl

4. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony wydawcy.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez nabywcę/użytkownika Bonu podarunkowego osobom nieupoważnionym.

6. Bon podarunkowy jest ważny przez 365 dni od momentu zakupu.

7. Bon Podarunkowy nie obejmuje kosztów wysyłki nabywanych produktów, które użytkownik jest zobowiązany uiścić przy dokonaniu zamówienia.

8. Bony Podarunkowe są dostępne w następujących nominałach: 50,00 zł, 100,00 zł, 150,00 zł, 200,00 zł, 250,00 zł, 300,00 zł, 350,00 zł i 400,00 zł.

 

§ 3. Zasady korzystania z Bonu Podarunkowego

1. Nabywca otrzymuje na podany adres e-mail po opłaceniu zamówienia kod Bonu podarunkowego.

2. W przypadku, gdy wartość produktów przez użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość zapisana na Bonie podarunkowym, użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych mailowych oraz teleadresowych niezbędnych do realizacji wysyłki Bonu podarunkowego w formie elektronicznej.

 

§ 4. Rozliczenia i reklamacje

1. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu http://happycoco.pl/

2. Przy użyciu Bonu podarunkowego nabywać można dowolne produkty będące w ofercie sklepu, przy czym:

– Bon podarunkowy opiewa na produkty o łącznej wartości nie wyższej niż wartość zaznaczona na Bonie podarunkowym;

– W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytych do tego zamówienia Bonów podarunkowych, pozostającą różnicę należy uregulować pieniężnie;

– Używając Bonu podarunkowego o wartości wyższej niż wartość zamówienia, wydawca nie wydaje reszty ani w postaci gotówki, ani w postaci kodów rabatowych.

3. Przy zakupie produktów za Bonu Podarunkowego nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu produktów przez klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany produktów:

– Na inny towar o tej samej wartości, co produkt wymieniany lub;

– Na produkt o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;

– Na produkt o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie pieniężnej).

 

§ 5 . Postanowienia końcowe

1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę).

3. Bon podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Bon podarunkowy jest elektroniczną formą bonu towarowego.

4. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.happycoco.pl

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.