Regulamin Programu Afiliacyjnego


Warunki korzystania z usługi i Regulamin programu sprzedaży partnerskiej produktów HappyCoco.

1. Przystąpienie do programu partnerskiego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi i postanowień zawartych w Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony użytkownika wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.

3. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu:

– By przystąpić do Programu partnerskiego należy mieć ukończone 18 lat
– Należy udostępnić swoje dane, takie jak: pełne imię i nazwisko, ważny adres email i wszelkie inne informacje niezbędne do dołączenia do programu.
– Nie możesz używać Programu partnerskiego do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.

4. Po przystąpieniu do Programu Partnerskiego zostanie nadany indywidualny kod rabatowy oraz przesłany link do możliwości śledzenia wielkości wygenerowanych zakupów. 

5. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej z użyciem indywidualnego kodu użytkownika, otrzymasz prowizję o wysokości ustalonej na początku zawarcia współpracy.

6. Wypłata środków należnych uczestnikowi Programu z tytułu prowizji następuje od progu 50 złotych i zostaje zrealizowana w ciągu 14 dni po wystawieniu faktury przez uczestnika.

7. Alternatywną metodą otrzymania prowizji jest wystawienie przez sklep HappyCoco bonu zakupowego na wielkość wygenerowanej prowizji do wykorzystania na zakupy w sklepie www.happycoco.pl. O wyborze takiej formy rozliczenia należy poinformować zgłaszając chęć wypłacenia środków. 

8. Prowizja oraz sprzedaż prezentowane na stronie skuteczności kodu rabatowego są prezentowane w kwotach netto – w przypadku wystawienia faktury VAT lub chęci otrzymania bonu zakupowego do wartości prowizji netto należy doliczyć 23% podatku VAT. 

9. Nie można kupować produktów przeznaczonych do własnego użytku poprzez linki partnerskie.

10. Czas trwania Programu partnerskiego

Do programu partnerskiego można przystąpić w każdej chwili. 

11. Ograniczenia odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne lub wtórne (lub utratę dochodów, zysków lub danych) powstałych w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.